Optymizm realistyczny – czyli jak zdrowo podejść do optymizmu

Psychologia pozytywna

Optymizm realistyczny – czyli jak zdrowo podejść do optymizmu

Optymizm jest bardzo ważną częścią zdrowego i szczęśliwego życia. Potwierdzają to również badania przeprowadzone na przykład przez Martina Seligmana, który odkrył, że optymiści są szczęśliwsi od pesymistów, a także że są psychicznie i fizycznie zdrowsi, odporniejsi na stres, bardziej zadowoleni ze swoich związków oraz wydajniejsi w warunkach silnego stresu. Niezdrowa

By Maciej Urmański